icon hotline Hà Nội: 0936.318.139 / Đà Nẵng: 0936.322.639 / HCM: 0936.017.939

Máy chấm công | Thiết bị chấm công

 
NEW Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco LFace10
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt ZKTeco LFace10

    Liên hệ     

   
NEW Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco MB10-VL
Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco MB10-VL

    Liên hệ     

   
NEW Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco EFace10
Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco EFace10

    Liên hệ     

   
NEW Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco Speedface-V4LM1
Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco Speedface-V4LM1

    Liên hệ     

 

 
Loading...
back to top