icon hotline Hà Nội: 0936.318.139 / Đà Nẵng: 0936.322.639 / HCM: 0936.017.939

 

Hoạt động của hệ thống kiểm soát thang máy Soyal AR-401RO16

Ngày đăng: 23-11-2016, 2:53 pm

Hoạt động của hệ thống kiểm soát thang máy Soyal AR-401RO16

SOYAL AR-401RO16 là hệ thống kiểm soát ra vào thang máy tích hợp thẻ cảm ứng (Thẻ từ, Thẻ RFID) kết hợp Bộ điều khiển thang máy Soyal AR-401RO16 và đầu đọc thẻ Soyal AR-721H. Sử dụng thêm bộ phân tầng role cho các nút bấm thang máy, khi lắp đặt bộ phân tầng thang máy phải kết hợp với các đầu đọc thẻ từ, mỗi một thẻ sẽ được phân quyền vào ra tại các tầng nhất định, ngoài các tầng đó sẽ không đi được các tầng khác hoặc không có thẻ sẽ không đi được.để tạo thành hệ thống kiểm soát thang máy hoàn chỉnh.

 

Bộ điều khiển thang máy Soyal AR-401R016

ACS Elevator phục vụ mục đích phân quyền ra vào từng tầng cho mỗi người sử dụng thang máy. Người quản lý có thể phân quyền người ra vào theo tầng nào và giờ nào thông qua thiết bị hoặc phần mềm quản lý trung tâm. Mỗi thiết bị đọc thẻ cho phép quản lý trên 1000 người dùng (tuỳ model) kết nối với bộ điều khiển Thiết bị kiểm soát thang máy AR-401-RO16 cho phép quản lý 16 tầng hoặc mở rộng thành 32 tầng.


Khi mỗi người muốn sử dụng thang máy sẽ được cấp cho một thẻ không tiếp xúc, thẻ này đã được người quản lý đăng ký với hệ thống kiểm soát thang máy. Người dùng sẽ phải quẹt thẻ lên đầu đọc thẻ trong cabin, dựa theo dữ liệu đã đăng ký hệ thống điểu khiển sẽ cho phép chọn tầng đã được khai báo, còn các tầng còn lại sẽ không chọn được.
Người Quản lý có thể kiểm soát ra vào thang máy, theo dõi và tạo ra các bản ghi truy cập ra vào, báo cáo từ máy tính hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, quản lý sẽ biết được các sự kiện thời gian ra vào của mỗi người tại các tầng và điều khiển trực tiếp được thang máy mở cửa hay đóng cửa đối với các trường hợp xấu.
Sử dụng hệ thống kiểm soát thang máy này giúp người quản lý kiểm soát thang máy trong tòa nhà tốt hơn, ngăn chặn những hành vi ra vào bất hợp pháp .Thích hợp với tòa nhà có nhiều tầng, cần được phân quyền cho phép đi lại giữa các tầng.

Các thiết bị cần có trong hệ thống:

  • Bộ điều khiển thang máy Soyal AR-401RO16
  • Đầu đọc thẻ gắn trong thang máy Soyal AR-721H hoặc AR-725H
  • Thiết bị kết nối tín hiệu từ đầu đọc tới Bộ điều khiển Soyal AR-321L485

Tuỳ chọn:

  • UPS lưu điện cho hệ thống
  • Đầu đọc thẻ phụ loại nhỏ gắn trong thang máy Soyal AR-721U
  • Thiết bị kết nối dữ liệu từ đầu đọc về máy tính Soyal AR-321CM

Sơ đồ kết nối hệ thống kiểm soát thang máy:

Sản phẩm cùng loại

 
Loading...
back to top