Các câu hỏi thường gặp khi sử hệ thống chấm công – Phần 2

Các câu hỏi thường gặp khi sử hệ thống chấm công – Phần 2

1. Tôi muốn tải lại dữ liệu từ máy chấm công xuống phần mềm tas erp net thì làm thế nào?

– Bạn vào Hệ thống -> Khai báo máy chấm công

– Trong đó có dữ liệu tải đến: bạn đặt ngày cần tải lại

Ví dụ đang là cuối tháng 1/2018, bạn cần tải lại từ đầu tháng thì bạn đặt dữ liệu tải đến từ ngày 1/1/2018 rồi lưu lại. Xong bạn ra tải lại dữ liệu

2. Tại sao có những tháng có 31 ngày mà phần mềm chấm công TAS ERP NET chỉ hiện thị có 30 ngày trong bảng công tháng?

– Bạn vào hệ thống -> đặt tham số

– Đăt công chuẩn tháng là 31

– Xong vào tổng hợp dữ liệu, xử lý lại dữ liệu rồi xuất báo cáo

3. Máy chấm công lưu ít dữ liệu mà phần mềm tải chậm là do đâu?

Bạn cài phần mềm ZKTeco để đăng ký thư viện hỗ trợ tải dữ liệu

Link tải phần mềm:

http://www.mediafire.com/file/gpgr3tuu4hfv4ep/ZKTime5.0+16.-7-2015+1.rar

4. Dữ liệu trên máy chấm công đạt dung lượng tối đa thì làm thế nào?

Các dòng máy chấm công hiện tại có dung lương 1000 bản ghi. Khi đặt gần 100.000, bạn cần tải hết dữ liệu từ máy chấm công về phần mềm. Sau khi tải về, dữ liệu đã lưu về phần mềm thì bạn tiến hành xóa dữ liệu trên máy chấm công đi. Có 2 cách xóa dữ liệu:

Cách 1: Phần mềm TAS ERP NET có kết nối tới máy chấm công

Bạn vào hệ thống -> khai báo máy chấm công -> chọn Kết nối -> khi có kết nối thành công -> chọn cấu hình máy chấm công -> xóa dữ liệu quẹt thẻ

Cách 2: Phần mềm chấm công và máy không kết nối được với nhau

Bạn tải hết dữ liệu từ máy xuống USB. Sau khi tải xong, bạn vào menu máy chấm công. Vào quản lý dữ liệu -> xóa dữ liệu -> xóa dữ liệu chấm công

5. Tôi đang sử dụng máy chấm công và mới mua thêm 1 máy mới. Tôi muốn đẩy vân tay từ máy chấm công cũ sang máy mới để không phải đăng ký lại vân tay trên máy mới thì làm thế nào?

– Bạn cần kiểm tra lại thuật toán vân tay của 2 máy chấm công xem có giống nhau không. Nếu 2 máy không giống nhau. Thì bạn cần set Finger của máy mới cho giống máy cũ

– Để set thuật toán vân tay bạn vào: :Hệ thống-->dấu vân tay-> thuật toán vân tay. Trong đó , bạn hạ finger cho giống máy cũ.

– Sau khi 2 máy cùng thuật toán vân tay. Bạn tiến hành tải vân tay từ máy cũ sang máy mới theo 2 cách:

+ Cách 1: Dùng phần mềm

Hướng dẫn đẩy vân tay dùng phần mềm:

https://www.thietbichamcong.com.vn/huong-dan-day-van-tay-va-the-bang-phan-mem-cham-cong-zkteco-50.html

+ Cách 2: Dùng USB

Bạn cắm USB vào máy cũ .Chọn quản lý USB -> tải về -> tải về người dùng. Sau khi tải thành công. Bạn cắm USB vào máy mới -> quản lý USB ->Tải lên

6. Tại sao giờ vào ra không hiển thị trên 2 cột mà chỉ thể hiện trên 1 cột vào hoặc 1 cột ra

– Bạn cần phân ca cho nhân viên. Để phân ca, bạn vào bảng phân ca. Phân ca cho nhân viên xong rồi lưu lại.

– Sau khi phân ca xong, bạn vào tổng hợp dữ liệu -> chon thời gian từ ngày đến ngày -> xử lý dữ liệu -> khi có thông báo tính giơ thành công -> bạn chọn báo cáo để in

7. Tại sao trong báo cáo chỉ có giờ vào mà không có giờ ra

– Bạn vào Hệ thống -> Khai báo ca. Trong đó có mục trạng thái vào ra, ban chọn “Xen kẽ trạng thái”

– Bạn vào hệ thống -> đặt tham số -> Ngưỡng lọc.

Bạn đặt ngưỡng lọc nhỏ đi

(Ngưỡng lọc : trong khoảng thời gian đó, nhân viên chấm công 2 lần, thì chỉ lấy 1 lần)

Tham khảo thêm:

https://www.thietbichamcong.com.vn/cau-hoi-thuong-gap-khi-su-dung-he-thong-cham-cong.html

Tag