Cách khắc phục lỗi của máy chấm công

1.Nhân viên vẫn chấm công hàng ngày nhưng khi tải về phần mềm thì không có dữ liệu?

Khi chấm công Có thể do đặt tay chưa đúng vị trí nên máy chấm công chưa nhận được vân tay máy chưa xác nhận thành công. Bạn vào máy chấm công để kiểm tra dữ liệu chấm công xem máy có chấm không. Nếu máy có chấm thì khi tải dữ liệu về bạn kiểm tra các dữ liệu tải về xem có dữ liệu đó không. Nếu không có thì tiến hành tải lại dữ liệu chọn đúng các lệnh và ngày tháng cần tải. Nếu vẫn không được thì tắt máy chấm công khởi động lại rồi tải lại nếu vẫn không được nữa thì có thể do phần mềm bị lỗi.Bạn cài lại phần mềm chấm công cho máy tính.Dữ liệu sẽ không bị mất khi bạn cài lại.

2.Máy chấm công chấm sai giờ so với giờ bình thường ?

Khi mua máy chấm công bạn vào máy chấm công để cài đặt lại ngày giờ, có thể đồng bộ thời gian trên máy chấm công với máy tính bằng cách: mở phần mềm máy chấm công, vào menu “máy chấm công” -> “kết nối máy chấm công” -> “kết nối” -> “thông tin máy chấm công” -> “đồng bộ thời gian”.

3. Người đặt admin của máy chấm công nhỉ làm, tôi muốn vào máy chấm công để chỉnh lại dữ liệu nhưng máy chấm công đòi hỏi phải có dấu vân tay của người đó, tôi phải làm sao ?

Bạn có thể xóa dấu vân tay của người quản lý này bằng cách: “kết nối máy chấm công” -> “kết nối” -> “thông tin máy chấm công” -> “cập nhật” -> “xóa nhân viên quản lý”.

Sau khi làm những bước này bạn ngắt kết nối và vào máy chấm công chỉnh sửa bình thường.

Ngoài ra nếu gặp các lỗi khác của máy chấm công bạn có thể vui lòng liên hệ tới phòng hỗ trợ theo số 1900558829 để được hỗ trợ một các tốt nhất

Tag