icon hotline Hà Nội: 0936.318.139 / Đà Nẵng: 0936.322.639 / HCM: 0936.017.939

 

PHẦN MỀM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TỪ XA

1. Teamviewer # Tải về
2. Logmein # Tải về
3. ShowmyPC # Tải về

PHẦN MỀM CHẤM CÔNG

1. Tas 2012 # Tải về
2. Tas 2013 # Tải về
3. Tas 2014 # Tải về
4. Tas 2015 #

Tải về

 

PHẦN MỀM KHÁC

1. Vietkey # Tải về
2. Unikey # Tải về

 

STT Loại tài liệu Tải Cập nhật lần cuối
1 Hướng dẫn sử dụng lắp đặt chi tiết thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-721U, AR-721K, AR-661U 2011-10-10 00:35:21
2 Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-721H 2011-10-09 22:37:41
3 Hướng dẫn xuất dữ liệu từ Phần mềm Soyal 701 Server / Clients 2011-10-20 16:31:43
4 Hướng dẫn cài đặt phần mềm Soyal 701 Server / Clients 2012-01-10 14:27:21
5 Hướng dẫn sử dụng Thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-725E (Tiếng Việt) 2012-02-08 12:27:42
6 Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển thang máy Soyal AR-401RO (Tiếng việt) 2012-02-24 21:11:17
7 Mô tả thông số kỹ thuật Bộ điều khiển thang máy Soyal AR-401RO (Tiếng Việt) 2012-06-16 11:31:32
8 Sơ đồ đấu nối nút Exit Button 2012-02-16 19:03:33
9 Hướng dẫn sử dụng và kết nối thiết bị đọc thẻ phụ Soyal AR-721K/AR-721U/AR-725U.. (Tiếng anh) 2012-04-06 09:59:11

 

Tas erp net 2014 http://www.mediafire.com/download/ttveseb66h70dds/TAS-ERP.NET+V2014+SP1+01052016.rar
Tas 2012 win 32
http://www.mediafire.com/file/63ero9n0dkgo66g/setuptas2012_x32.rar
Tas 2012 win 64
http://www.mediafire.com/file/410i75c4vynb0i8/setuptas2012_x64.rar
Zktime 5.0
http://www.mediafire.com/download/gpgr3tuu4hfv4ep/ZKTime5.0+16.-7-2015+1.rar
DLL
http://www.mediafire.com/download/e028easacqw9rxk/Dang+ky+DLL.rar

 

 

Loading...
back to top