icon hotline Hà Nội: 0936.318.139 / Đà Nẵng: 0936.322.639 / HCM: 0936.017.939

 

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN CÁC CÂU LỆNH ĐĂNG KÝ CHO MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT VÂN TAY SOYAL AR-331EF

Ngày đăng: 22-10-2020, 8:50 pm


1/ ĐỔI MASTER CODE:

Master Code cũ: #MMMMMMRRRRRR#*#

(MMMMMM: Master Code mới, RRRRRR: lặp lại Master Code)

2/ ĐĂNG KÝ THẺ:

*Master Code# 19*UUUUU*00001# Quét thẻ cần đăng ký#*#

(UUUUU: Mã số ID cấp cho từng nhân viên)

3/ XÓA THẺ:

*Master Code# 10*UUUUU9SSSSS#*#

UUUUU: Số ID nhân viên bắt đầu xóa

SSSSS: Số ID nhân viên cuối cùng xóa

4/ ĐĂNG KÝ VÂN TAY

*Master Code# 39*F*UUUUU# Đặt 1 ngón tay 2 lần#*#

F = 1 là đăng ký 1 ngón, F = 2 là đăng ký 2 ngón

UUUUU: Số ID cần đăng ký

5/ XÓA VÂN TAY

*Master Code# 39*0*UUUUU#*#

UUUUU: Số ID nhân viên cần xóa

6/ XÓA TẤT CẢ VÂN TAY

*Master Code# 39*9*99999#*#

UUUUU: Số ID nhân viên cần xóa

7/ CHẾ ĐỘ VÂN TAY/THẺ

*Master Code# 40*2*NNNNN * EEEEE#*#

NNNNN: Số ID nhân viên bắt đầu

EEEEE: Số ID nhân viên kết thúc

8/ ĐĂNG KÝ PHÂN TẦNG

*Master Code# 21*UUUUU G LLLLLLLL#*#

UUUUU: Số ID nhân viên cần phân tầng

G = 1

LLLLLLL: Tầng được đi

Ví dụ:

LLLLLLL = 0000 0001 : Cho đi tầng 1

LLLLLLL = 0000 0010 : Cho đi tầng 2

LLLLLLL = 0000 0011 : Cho đi tầng 1 và 2

LLLLLLL = 0005 0000 : Cho đi tầng 5

LLLLLLL = 0001 1111 : Cho đi tầng 1,2,3,4,5

.....

Một số bài tham khảo liên quan:

1/ Đầu đọc kiểm soát cửa vân tay Soyal AR-331EF

2/ Bộ kiểm soát phân tầng thang máy bao gồm những gì?

3/ Kiểm soát cửa ra vào an toàn sử dụng thiết bị Soyal

Sản phẩm cùng loại

 
Loading...
back to top