Hướng dẫn đăng ký nghỉ cho nhân viên trên phần mềm chấm công TAS ERP NET 2014

Hướng dẫn đăng ký nghỉ cho nhân viên trên phần mềm chấm công TAS ERP NET 2014

Đối với nhiều doanh nghiệp, sẽ có nhân viên nghỉ phép, nghỉ ốm hoặc đi công tác không chấm công trên Máy chấm công được. Trong các loại nghỉ đó, có thể nghỉ có lương, nghỉ không lương. Sau đây, Digtecch sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký nghỉ cho nhân viên trên phần mềm chấm công TAS ERP NET 2014. 

Quy trình của việc đăng ký nghỉ trên phần mềm là: Khai báo loại nghỉ -> Khai báo lý do nghỉ -> Quản lý đăng ký nghỉ

1. Khai báo loại nghỉ

Để khai báo lý do nghỉ, bạn vào Hệ thống -> Khai báo loại nghỉ. Trong cửa sổ quản lý loại nghỉ bạn chọn Tạo mới, tại đây bạn tiến hành khai báo các thông số sau

– Mã: là mã loại nghỉ mà bạn muốn khai báo( mã này phần mềm tự sinh )

– Tên (E): tên tiếng anh của loại nghỉ

– Tên (V): tên tiếng việt của loại nghỉ

– Hiển thị BCC: nếu chọn mục này thì nó sẽ hiển thị trong bảng chấm công tháng

– Cộng vào tổng công: nếu chọn mục này, lý do nghỉ sử dụng loại nghỉ này sẽ cộng vào tổng công (tức là nghỉ vẫn tính công).

– Tính ngày nghỉ: nếu chọn mục này phần mềm sẽ tính loại nghỉ này vào ngày nghỉ.

– Tính ngày lễ: nếu chọn mục này phần mềm sẽ tính loại nghỉ này vào ngày nghỉ lễ.

– Hệ số NT: hệ số tính công ngày thường.

– Hệ số NL: là hệ số tính công ngày lễ.

– Hệ số NN: là hệ số tính công ngày nghỉ.

– Ưu tiên: mức độ ưu tiên hiển thị loại nghỉ này trên báo cáo chấm công

2. Khai báo lý do nghỉ

Khai báo lý do nghỉ là mục cho phép bạn khai báo sẵn những lý do nghỉ của nhân viên từ đó khi đăng ký nghỉ cho nhân viên, bạn sẽ dề dàng quản lý các ngày nghỉ của nhân viên ngay trên bảng công. Để khai báo lý do nghỉ, bạn vào Hệ thống tiếp theo bạn chọn Khai báo lý do nghỉ tại cửa sổ quản lý các lý do nghỉ, bạn bấm Tạo mới để thêm mới lý do nghỉ. Tại đây bạn tiến hành khai báo các tham số sau:

– Mã: là mã lý do nghỉ mà bạn muốn khai báo. (phần mềm tự sinh mã)

– Tên lý do nghỉ: tên lý do nghỉ bạn muốn khai báo.

– Viết tắt: tên viết tắt sẽ hiển thị trên bảng công và báo cáo.

– Loại nghỉ: là loại nghỉ bạn đã khai báo trong mục Khai báo loại nghỉ.

Bấm Lưu để lưu các thông số bạn vừa khai báo.

3. Quản lý đăng ký nghỉ (Đăng ký ngày nghỉ cho nhân viên)

Tính năng này sẽ giúp bạn đăng ký và quản lý các ngày nghỉ của nhân viên trong công ty, từ các dữ liệu nghỉ mà bạn đăng ký ở đây, phần mềm sẽ hiển thị lý do nghỉ mà bạn đăng ký lên bảng công. Để quản lý các đăng ký nghỉ của nhân viên, bạn chọn menu Quản lý -> Quản lý đăng ký nghỉ hoặc bấm Ctrl + Y. Tại cửa sổ quản lý nghỉ, bạn chọn Tạo mới để đăng ký ngày nghỉ cho nhân viên.

– Lý do nghỉ: lý do nghỉ của nhân viên bạn muốn đăng ký

– Thời gian nghỉ: cả ca hoặc nửa ca.

– Từ ngày: ngày bắt đầu nghỉ

– Đến ngày: ngày kết thúc nghỉ.

Sau khi khai báo xong, bấm lưu để hoàn tất đăng ký.

Trên đây , mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký nghỉ cho nhân viên trên phần mềm chấm công TAS ERP NET 2014. Các bạn có thắc mắc, đóng góp ý kiến hoặc cần hỗ trợ phần mềm chấm công, bạn liên hệ số tổng đài: 1900558829 để được hỗ trợ tốt nhất.

Chúc các bạn đăng ký thành công!

Tham khảo thêm:

Một số sản phẩm tại: https://www.thietbichamcong.com.vn/may-cham-cong-van-tay.html

Hướng dẫn phân ca cho nhân viên bằng phần mềm chấm công Tas erp net

Tag