Hướng dẫn đăng ký nhân viên mới trên máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKTeco MB10

Hướng dẫn đăng ký nhân viên mới trên máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKTeco MB10

Đây là hình ảnh của máy chấm công nhận diên khuôn mặt ZKTeco MB10

Đăng ký người sử dụng mới cho máy chấm công ZKTeco MB10

– Nhấn và giữ phím M/OK. Màn hình giao diện trên máy chấm công sẽ hiện ra như sau:

– Chọn Người sử dụng

Trong mục Người sử dụng có:

+ Người sử dụng mới: để đăng ký vân tay, khuôn mặt, thẻ, mật khẩu cho nhân viên mới

+ Tất cả người sử dụng: Hiển thị danh sách nhân viên đang chấm công trên máy

+ Cách hiển thị: Cách thể hiện Menu (Dòng đơn, nhiều dòng, Dòng hỗn hợp)

– Bạn chọn Người sử dụng mới

+ ID người dùng: số ID chấm công của nhân viên

+ Tên: tên hiển thi khi nhân viên chấm công, tên này bạn không nhập trực tiếp trên máy mà bạn cần khai báo tên ở trên phần mềm rồi đẩy từ phần mềm chấm công sang máy chấm công

Hướng dẫn dẩy tên từ phần mềm sang MCC:

https://www.thietbichamcong.com.vn/cach-day-ten-nhan-vien-tu-phan-mem-cham-cong-tas-erp-net-sang-may-cham-cong.html

+ Vai trò người sử dụng:

Đối với những nhân viên chấm công bình thường, bạn chọn Người sử dụng

Đối với những nhân viên vừa chấm công vừa có quyên quản lý(thêm, sửa , xóa thông tin trên máy chấm công), thì bạn chọn Quản trj cấp cao

+ Chế độ xác nhận: Đối với máy chấm công ZKTeco MB10, có thêm chức năng chọn phương thức để chấm công.Máy có phương thức chấm công bằng vân tay, khuôn mặt, thẻ, mật mã. Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều phương thức chấm công trong các phương thức đó.

+ Vân tay: để bạn đăng ký vân tay cho nhân viên vào máy

+ Khuôn mặt: đăng ký khuôn mặt

+ Số thẻ: đăng ký thẻ

+ Mật mã: đăng ký mật khẩu cho nhân viên

– Để đăng ký vân tay, bạn chọn Vân tay rồi nhấn phím M/OK

Màn hình hiện lên, bạn đưa vân tay vào cụm mắt đọc, 1 vân tay xác nhận 3 lần. Khi có dấu tích màu xanh hiện lên là bạn đã đăng ký thành công. 1 số ID chấm công bạn có thể đăng ký tối đa 10 vân tay. Để đăng ký thêm 1 vân tay nữa bạn nhấn phím M/OK rồi tiếp tục đưa vân tay vào để đăng ký

– Để đăng ký khuôn mặt: Bạn chọn Khuôn mặt rồi ấn phím M/OK

Màn hình hiện lên, bạn đưa khuôn mặt vào trước máy chấm công. Máy có thông báo đưa mắt vào khung màu xanh thì bạn làm theo hướng dẫn. Khi có thông báo Đăng ký thành công thì bạn đã đăng ký thành công

Thẻ: bạn chọn thẻ nhấn M/OK, khi màn hình hiên lên, bạn đưa thẻ qua, hiện dấu tích màu xanh là bạn đã đăng ký thành công.

Mật mã: Nếu vân tay của nhân viên bị mờ , xước bạn có thể sử dụng phương thức mật mã để chấm công. Bạn chọn Mật mã rồi điền mật khẩu vào và xác nhận.

Khi chấm công bằng mật khẩu, bạn thao tác: Nhập IDm -> OK -> Mật khẩu -> OK

Trên đây, mình vừa hướng dẫn các bạn 1 trong các phương thức để đăng ký nhân viên mới trên máy chấm công ZKTeco. Sau khi đăng ký xong, bạn tiến hành chấm công thử bằng các phương thức đó. Khi máy chấm công thông báo “ Xin cảm ơn ” là các bạn đã đăng ký thành công!

Tag