icon hotline Hà Nội: 0936.318.139 / Đà Nẵng: 0936.322.639 / HCM: 0936.017.939

 

Hướng dẫn khai báo máy chấm công vân tay F18

Ngày đăng: 05-11-2019, 5:53 pm

    Đối với máy chấm công vân tay thì đa số cách thức khai báo đều như nhau. sau đây công ty chúng tôi xin viết lên đây một số lưu ý khi khai báo cơ bản của máy chấm công vân tay và thẻ F18 như sau:

1.5 Menu chính

Trên giao diện ban đầu, bấm phím Menu khoảng 3 giây để mở Menu chính, như thể hiện trong hình sau đây:

2.1 Thêm người dùng

Thứ nhất, nhập dấu vân tay của nhân viên hoặc mật khẩu .

Giao diện người dùng mới:

Chú ý: Chỉ có một số modun cókhai báo tên và các tùy chọn đăng ký  thẻ.

ID.NO: Số ID của nhân viên.

Khai báo vân tay): nhập dấu vân tay của nhân viên. Mỗi người được đăng ký tối đa 10 dấu vân tay.

Admin: Là người có quyền được phép đăng nhập vào Menu., có quyền chỉnh sửa , thiết đặt thiết bị.

Chú ý:  

Khi đã đăng ký 1 hay nhiều người là Admin,  những người dùng khác ko thể vào Menu nữa .

Nhập dấu vân tay.

Đặt vân tay bộ phận cảm biến trên thiết bị , nhấn ba lần .

Nếu 3 lần nhấn là cùng một vân tay  thiết bị sẽ báo thành công, khi xác nhận vân tay nên đặt đúng tâm mắt đọc , hơi ấn nhẹ để nhận diện vaanm tay được rõ dàng và chính xác nhấn OK để tiếp tục một ngón tay khác, sau đó nhấn menu và ESC để trở về giao diện ban đầu.

Nhấn ▲ / ▼ để chọn "đăng ký mật khẩu" và nhấn OK để đăng ký mật khẩu

Đăng ký thẻ:

Di chuyển phím ▲ / ▼ để xác định vị trí con trỏ vào nút "đăng ký thẻ", và bấm "OK" để vào thẻ đăng ký

Đưa  thẻ gần khu vực cảm ứng, sau khi thiết bị tìm thấy số thẻ, bấm phím OK để lưu, bấm ESC để bỏ, sau đó bỏ thẻ ra xa  thiết bị, sau khi "Đăng ký tham gia thành công" số thẻ sẽ hiển thị trên màn hình.

Di chuyển con trỏ ▲ / ▼ chính  để lưu lại  .

Lưu / thoát khỏi người dùng đăng ký

Để xác nhận thông tin đăng ký là chính xác, sau khi xác nhận, lưu lại

Sản phẩm cùng loại

 
Loading...
back to top