Hướng dẫn tải danh sách nhân viên từ file excel lên phần mềm chấm công TAS ERP NET

Hướng dẫn tải danh sách nhân viên từ file excel lên phần mềm chấm công TAS ERP NET

Một doanh nghiệp mới sử dụng hệ thống chấm công, sau khi khai báo vân tay hoặc thẻ cho nhân viên trên máy chấm công thì các bạn cần khai báo danh sách nhân viên bao gồm thông tin: mã nhân viên, tên nhân viên, bộ phận, ngày sinh, giới tính, số ID chấm công, ca kíp… cho nhân viên vào phần mềm. Đối với doanh nghiệp nhỏ có số lượng nhân viết ít, các bạn có thể khai báo trực tiếp trên phần mềm. Đối với những doanh nghiệp có số lượng nhân viên lớn, thì việc khai báo trực tiếp vào phần mềm dẫn tới mất nhiêu thời gian. Vì vậy, giải pháp để tải danh sách nhân viên vào phần mềm nhanh là bạn tạo một file excel theo file mẫu của phần mềm rồi up load file excel đó lên phần mềm.

Trước tiên, bạn cần cài đặt định dạng thời gian của máy tính. Bạn vào Control Panel -> clock, Language and Rigion -> Rigion and Language, bạn đặt định dạng như hình:

Tiếp theo, bạn nhập thông tin nhân viên theo file nhập mẫu của phần mềm. Để lấy file nhập mẫu, bạn chuột phải vào biểu tượng chấm công ở màn hình máy tính, chọn Properties để xem đường dẫn lưu bộ chạy chấm công. Bạn chọn đến bộ chạy để lấy file nhập mẫu:

Bạn copy file Excel “Danh sách nhan viên” này ra ngoài màn hình, rồi điền các thong tin vào trong file excel

Lưu ý:

– Các cột Chức vụ, Số CMND, Nguyên Quán bạn có thể để trống. Còn các cột khác bạn cần điền đẩy đủ thông tin như mẫu

– Số thứ tự từ 1 tới n

– Ngày sinh, Ngày vào, Ngày ra bạn đặt theo đinh dạng: Ngày/tháng/Năm. Nếu không nhớ chính xác các ngày đó, bạn cần điền 1 ngày bất kỳ. Đối với ngày vào và ngày sinh thì đặt 1 ngày bất kỳ trong quá khứ, ví dụ: 1/1/2000. Đối với ngày ra, bạn đăt 1 ngày bất kỳ trong tương lai, ví dụ: 1/1/9000

– Giới tính: Nam là 1, Nữ là 0

– Số ID là số tự nhiên, không được có số 0 phía trước (số này quan trọng nhất trong thong tin nhân viên , chính là mã chấm công của nhân viên ở thiết bị chấm công)

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào file, bạn vào phần mềm, chọn Công cụ -> Thêm mới nhân viên từ Excel -> Chọn file dữ liệu Excel -> Chấp nhận -> 6 Thực hiện (insert)

Có thông báo “Chép dữ liệu thành công” là bạn đã tải xong file Excel lên phần mềm

Lưu ý: trong file excel mẫu này chưa có ca làm việc, khi tải xong danh sách nhân viên vào phần mềm , bạn cần phân ca cho các nhân viên trong mục bảng phân ca.

Tham khảo thêm:

Hướng dẫn đăng ký nghỉ cho nhân viên trên phần mềm chấm công TAS ERP NET 2014

Hướng dẫn phân ca cho nhân viên bằng phần mềm chấm công Tas erp net

Tag