Hướng dẫn thêm – sửa – xóa nhân viên trên Máy chấm công ZKTeco 100TA

Hướng dẫn thêm – sửa – xóa nhân viên trên Máy chấm công ZKTeco 100TA

Máy chấm công vân tay và thẻ ZKTeco 100TA là dòng máy có mắt đọc quang học tiên tiến nhất hiện nay, có khả năng nhận diện được vân tay mờ, xước. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý nhân viên trên máy chấm công này.

1. Thêm nhân viên

Để thêm mới 1 nhân viên vào máy chấm công ZKTeco 100TA, bạn nhấn phím M/OK -> Người sử dụng -> Người sử dụng mới

Cửa sổ này hiện lên, bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều phương thức: vân tay, số thẻ, mật mã để đăng ký cho nhân viên. Các doanh nghiệp thường chọn hình thức đăng ký vân tay để đăng ký. Để đăng ký vân tay , bạn chọn “Vân tay”

Trong cửa sổ này, bạn đưa vân tay vào cụm mắt đọc, 1 vân tay xác nhận 3 lần. khi có dấu tích màu xanh hiện lên là bạn đã đăng ký thành công. Để đăng ký thêm vân tay khác , bạn nhấn OK rồi đưa vân tay đó vào xác nhận 3 lần.

2. Sửa nhân viên

Để sửa nhân viên ở trên May cham cong, bạn vào người sử dụng -> tất cả người sử dụng. Trong đó hiện lên danh sách nhân viên trên máy chấm công. Bạn muốn sửa thông tin của nhân viên nào, bạn chọn đến ID của nhân viên đó rồi nhấn OK -> Chỉnh sửa. Cửa sổ hiên lên bạn có thể đăng ký thêm vân tay , mật mã, thẻ cho nhân viên hoặc thay đổi quyền quản lý cho máy.

3. Xóa nhân viên

Để xóa 1 nhân viên đã nghỉ việc. Bạn vào Người sử dụng -> Tất cả người sử dụng -> Chọn nhân viên -> OK -> Xóa.

Trên đây, mình vừa hướng dẫn các bạn cách quản lý nhân viên trên trên Máy chấm công vân tay và thẻ ZKTeco 100TA.

Chúc các bạn thao tác thành công!

Tag