Hướng dẫn thêm-sửa-xóa nhân viên trên phần mềm chấm công TAS ERP NET

Hướng dẫn thêm-sửa-xóa nhân viên trên phần mềm chấm công TAS ERP NET

Để khai báo nhân viên mới, bạn có thể đăng ký vân tay, thẻ, mật mã cho nhân viên trên May cham cong trước rồi mới khai báo trên phần mềm. Hoặc bạn có thể khai báo nhân viên trên phần mềm chấm công trước rồi ra máy chấm công đăng ký thông tin cho nhân viên theo ID đã khai báo. Sau đây, mình xin hướng dẫn các bạn cách thêm, sửa, xóa nhân viên trên phần mềm chấm công TAS ERP NET.

1. Thêm nhân viên

Có 2 cách thêm nhân viên mới:

Cách 1: Bạn vào Hệ thống -> Khai báo nhân viên

Cửa sổ hiện lên, bạn điền thông tin của nhân viên vào.

Lưu ý:

+ Các ô màu vàng bắt buộc phải điền, các ô màu trắng có thể điền có thể bỏ trống

+ Mã nhân viên đặt theo số ID chấm công hoặc do công ty bạn quy định

+ Số ID chấm công: là số tự nhiên, không được đặt số 0 ở phía trước( Số ID này rất quan trong, là số mà khi nhân viên chấm ở ngoài máy chấm công sẽ hiện lên trên màn hình của máy, số ID ở ngoài máy chấm công và trên phần mềm của 1 nhân viên phải trùng nhau)

Cách 2: Bạn kích chọn nhân viên trên thanh công cụ rồi chon “Khai báo nhân viên mới”

2. Sửa nhân viên

Ban vào Quản lý -> Danh sách nhân viên

Danh sách nhân viên hiên lên, bạn kích chuột vào nhân viên cần sửa, bạn sửa thông tin nhân viên rồi Lưu lại

3. Xóa nhân viên

Bạn vào Quản lý -> Danh sách nhân viên

Bạn chọn nhân viên trên cây nhân sự -> Xóa

Tham khảo thêm:

Máy chấm công vân tay sự lựa chọn tuyệt vời chấm hết việc chấm công hộ

Top máy chấm công – công nghệ mới nhất hiện nay

Tag