icon hotline Hà Nội: 0936.318.139 / Đà Nẵng: 0936.322.639 / HCM: 0936.017.939

 

Lắp đặt kiểm soát ra vào cho ngân hàng

Ngày đăng: 03-07-2017, 4:24 pm

Thông thường ngân hàng có nhiều phòng ban chức năng và có nhiều người ra vào. Người ra vào có thể là nhân viên, hoặc khách hàng cũng có thể là kẻ gian. Để đảm bảo an ninh việc lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào tại ngân hàng là cần thiết vừa đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý và nâng cao tính chuyên nghiệp. Ngân hàng có thể sử dụng hệ thống kiểm soát ra vào bằng vân tay hoặc bằng thẻ.

 

Tại mỗi cửa ra vào của từng phòng ban sẽ được lắp đặt 1 đầu đọc thẻ hoặc văn tay. Các đầu đọc này có khả năng kiểm soát việc mở cửa. Chỉ những người được khai báo trong đầu đọc mới có thể mở được cửa  để ra vào.

Hệ thống cung cấp khả năng bảo mật cao. Với hệ thống dùng thẻ hệ thống cho phép dùng trong các chế độ chỉ dùng thẻ, chỉ dùng mật khẩu hoặc dùng cả thẻ và mật khẩu để tăng tính bảo mật.

Với hệ thống dùng vân tay thì hệ thống cho phép hoạt động ở chế độ đăng nhập nhiều dấu vây tay đối với một nhân viên để nâng cao tính bảo mật. Trong chế độ này thì mỗi nhân viên phải quét theo cài đặt dấu vân tay của mình mới có thể vào phòng được.

Phần mềm cung cấp nhiều tính năng cho kiểm soát vào ra như cài đặt thời gian cho phép vào phòng, quản lý thời gian ra vào của từng nhân viên …, Ngoài ra phần mềm còn cung cấp nhiều tính năng khác nhau như báo cáo, backup dữ liệu, cập nhập dữ liệu…

Các thông tin về nhân viên có thể được in trực tiếp lên thẻ hoặc in trên giấy và kẹp với thẻ để sử dụng lại thẻ này cho nhân viên khác.

Quý vị vui lòng liên hệ với Digitech để được chúng tôi tư vấn và giải đáp những thắc mắc. 

Sản phẩm cùng loại

 
Loading...
back to top