Lỗi nhân viên không có dữ liệu chấm công khi sử dụng phần mềm chấm công TAS ERP NET 2014

Lỗi nhân viên không có dữ liệu chấm công khi sử dụng phần mềm chấm công TAS ERP NET 2014

1. Tại sao đã quẹt thẻ nhưng lại không thấy dữ liệu chấm công?

Nguyên nhân chủ yếu là do khách hàng chưa tải được dữ liệu. Trong trường hợp này việc cần làm là kiểm tra kết nối đến với máy chấm công ( Kiểm tra dây mạng, ping thử đến máy) sau đó là kiểm tra tham số trên phần mềm ( số cổng, loại màn hình, địa chỉ IP khai báo cho máy chấm công) và tiến hành kết nối thử bằng nút Kết nối.
Trên phần mềm để kiểm tra kết nối, bạn vào hệ thống -> khai báo máy chấm công. Bạn chọn kết nối. Nếu hiện thong báo “Kết nối thành công” thì bạn tiến hành tải dữ liệu về. Còn báo “Lỗi kết nối” thì bạn kiểm tra lại các thống số như trên.

2. Tại sao tôi đã tải dữ liệu thành công nhưng nhân viên lại không có dữ liệu

Nguyên nhân chủ yếu do 3 lí do chính:

– Sai số ID: Số id của nhân viên phải trùng với số ID đã khai báo trên máy chấm công, đặc biệt là không chứa số 0 ở đằng trước số ID ( vd số 002 là không hợp lệ, phải là số 2)

– Đặt thời gian của ngày vào, ngày ra không hợp lí: Đây là khoảng thời gian hiệu lực cho 1 nhân viên có thể hiển thị dữ liệu quẹt. VD: Nhập vân tay vào máy chấm công là ngày 1/11/2017 nhưng khai báo ngày vào trong phần mềm là 10/11/2014 thì dữ liệu sẽ chỉ hiển thị từ ngày 10/11/2014 mà thôi.

– Sai ngày cấp ID nhân viên: Trường hợp này chỉ có mặt trên phiên bản phần mềm TAS 2012 và iClock. Thay đổi trong mục Quản lí -> Cấp ID nhân viên. Ý nghĩa của ngày này cũng tương tự như ngày vào của nhân viên vậy. Nó là mốc thời gian một ID bắt đầu hiển thị dữ liệu chấm công.

3. Tại sao có dữ liệu quẹt nhưng tính toán lại không ra số giờ làm, không có công trong bảng công tháng hoặc bị sai thời gian làm việc, đi sớm về muộn?

  • Nguyên nhân chủ yếu do chưa phân ca.
  • Dữ liệu trên máy chấm công tải về chỉ là dữ liệu thô, chứa các lần quẹt dựa vào khoảng thời gian tương ứng. Cần phải khai báo ca để biết đâu là lúc vào làm, đâu là lúc ra về. Để dựa vào đó phần mềm có thể tính ra số giờ làm thực tế cũng như đi sớm hay về muộn. Để thực hiện khai báo ca một cách chính xác nhất, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng phần mềm trong mục hướng dẫn khai báo ca.

Cách sử lý một số lỗi thường gặp

Hướng dẫn đẩy vân tay và thẻ bằng phần mềm chấm công ZKTeco 5.0
Cách đăng ký vân tay cho máy chấm công Silk 101 TA
Cách tải dữ liệu từ máy chấm công về phần mềm

Tag