icon hotline Hà Nội: 0936.318.139 / Đà Nẵng: 0936.322.639 / HCM: 0936.017.939

 

MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỂ BƠI SMARTID

Ngày đăng: 08-07-2020, 9:25 pm

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ BƠI  

 1. QUẢN LÝ HỒ BƠI

Quản lý thành viên, hội viên

 • Khai báo thông tin thành viên, hội viên
 • Danh sách hội viên
 • Tra cứu thông tin hội viên
 • Khai báo phân loại hội viên
 • Chức năng Kiểm tra hội viên, khi quẹt thẻ hoặc chấm vân tay sẽ hiển thị thông tin trên màn hình máy tính

Quản lý khai báo

 • Khai báo hồ bơi
 • khai báo thiết bị kiểm soát
 • Khai báo vân tay
 • Khai báo quầy vé
 • Khai báo nhóm vé
 • Khai báo loại vé, dịch vụ

Quản lý thẻ

 • Nhập dữ liệu thẻ vào hệ thống: thẻ được khai báo tương ứng với loại vé, có thể khai báo số lượt sử dụng và ngày sử dụng cho từng loại thẻ, gói dịch vụ
 • Lập Biên bản bàn giao thẻ (phiếu nhập, xuất thẻ)
 • Danh sách phiếu nhập, xuất thẻ
 • Kiểm tra thẻ Quản lý dịch vụ
 • Tạo hóa đơn dịch vụ, bán vé
 • In hóa đơn dịch vụ, bán vé
 • Danh sách hóa đơn bán vé

Báo cáo

 • Báo cáo doanh thu bán vé theo hóa đơn
 • Báo cáo doanh thu theo loại vé
 • Báo cáo doanh thu theo nguồn khách (khách lẻ, hội viên)
 • Thống kê số lượng vé bán, số lượng người qua cửa kiểm soát trong ngày
 • Thống kê số lượng vé bán, số lượng người qua cửa kiểm soát trong tháng
 • Thống kê số lượng vé bán, số lượng người qua cửa kiểm soát trong năm
 • Báo cáo thanh toán hóa đơn
 • Báo cáo sinh thật thành viên
 • Thống kê số lượt sử dụng dịch vụ của từng hội viên. Cấu hình hệ thống
 • Khai báo nhóm quyền
 • Khai báo người dùng
 • Phân quyền sử dụng
 • Đổi mật khẩu
 • Khai báo các tham số hệ thống Tích hợp thiết bị lấy vây tay

Tích hợp bộ kiểm soát ra vào trên cửa Tripod

 • Khi chấm vân tay hoặc quẹt thẻ trên đầu đọc, nếu gói tập còn thời hạn, mở cửa, gói tập hết thời hạn sẽ hiển thị trên màn hình thông báo (Áp dụng cho khách hội viên)
 • Với khách lẻ, đưa thẻ trên thiết bị, nếu thẻ có giá trị sử dụng => nuốt thẻ và mở cửa, thẻ không có giá trị sử dụng => nuốt thẻ không mở cửa.
 1. QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Gói quản lý bán hàng (shop)

 • Chức năng bán hàng
 • In hóa đơn thanh toán
 • Danh sách hóa đơn bán hàng
 • Báo cáo doanh thu bán hàng theo mặt hàng
 • Báo cáo thu tiền theo hóa đơn thanh toán
 • Báo cáo doanh thu bán hàng theo người bán hàng
 • Bán hàng tự động trừ hàng tại quầy hoặc trong kho
 • Quản lý kho hàng
 • Khai báo hàng hóa, giá bán
 • Nhập, xuất hàng hóa
 • Báo cáo tồn kho hàng hóa

Một số bài tham khảo:

1/ Giải pháp kiểm soát bể bơi của SmartID có gì?

2/ Sự khác biệt giữa phần mềm quản lý bể bơi SmartID với các phần mềm khác?

SMARTID COMPANY

Sản phẩm cùng loại

 
Loading...
back to top