icon hotline Hà Nội: 0936.318.139 / Đà Nẵng: 0936.322.639 / HCM: 0936.017.939

 
 
STT Nội dung Tải Cập nhật lần cuối
                                                                    PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỪ XA
 1 Teamviewer Tải về 03-09-2020
 2 Ultraviewer Tải về 03-09-2020
                                                                               PHẦN MỀM QUẢN LÝ
 3 Phần mềm chấm công TAS ERP.NET 2014 Tải về 03-09-2020
 4 Phần mềm chấm công WISE EYE V5.1 Tải về  03-09-2020
 5 Phần mềm chấm công WISE EYE 2014 Tải về 03-09-2020
 6 Phần mềm chấm công WISE EYE ON39 Tải về 03-09-2020
 7 Phần mềm chấm công MITACO V5 Tải về 03-09-2020
8

Phần mềm chấm công ZKTime 5.0

Tải về

 03-09-2020
 9 Thư viện Dotnetfx 3.5 Tải về  03-09-2020
10  Phần mềm kiểm soát ra vào ZKAccess  Tải về 03-09-2020 
11  Phần mềm kiểm soát ra vào Soyal 701Client  Tải về 03-09-2020 
12  Phần mềm chấm công kiểm soát cửa Smarttas  Tải về 03-09-2020 
13  SQL Sever Part 1  Tải về 03-09-2020 
14  SQL Sever Part 2  Tải về 03-09-2020 
15  VIETKEY  Tải về 03-09-2020 
16  FONT VNPT  Tải về 03-09-2020 
TÀI LIỆU KỸ THUẬT
17 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Soyal 701Client Tải về  03-09-2020  
18 Hướng dẫn sử dụng máy vân tay ZKTeco F16  Tải về  03-09-2020  
19 Hướng dẫn sử dụng máy tuần tra bảo vệ Grading GS6000C Tải về   03-09-2020  
20 Hướng dẫn sử dụng máy vân tay ZKTeco MA500 Tải về   03-09-2020  
21 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hune Tải về   03-09-2020  
22 Hướng dẫn sử dụng phần mềm bãi gửi xe Tải về   03-09-2020  
23 Hướng dẫn sử dụng máy vân tay Ronald Jack TFT600 Tải về   03-09-2020  
24 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công TAS2012 Tải về   03-09-2020  
25 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công Ronald Jack X628C Tải về   03-09-2020  
26 Hướng dẫn sử dụng máy thẻ từ Ronald Jack SC103 Tải về   03-09-2020  
27 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy Ronald Jack 2200N Tải về   03-09-2020  
28 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitapro 2015 Tải về   03-09-2020  
29 Hướng dẫn sử dụng máy thẻ từ Soyal AR-725E Tải về   03-09-2020  
30 Hướng dẫn sử dụng máy vân tay X7 Tải về   03-09-2020  
31 Hướng dẫn sử dụng cách đấu nối thiết bị Soyal Tải về   03-09-2020  
32 Hướng dẫn sử dụng máy vân tay Ronald Jack F18 Tải về   03-09-2020  
33 Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển trung tâm ZKTeo Inbo160/260/460 Tải về   03-09-2020  
34 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công WISE EYE V5.1 Tải về   03-09-2020  
35 Hướng dẫn sử dụng đầu đọc thẻ từ SA32 SA33 Tải về   03-09-2020  
36 Hướng dẫn sử dụng máy vân tay Ronald Jack SF200 Tải về   03-09-2020  
37 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công TAS ERP.Net 2014 Tải về   03-09-2020  
38 Hướng dẫn cách lắp đặt hộp bảo vệ máy chấm công Tải về  03-09-2020 
39 Hướng dẫn sử dụng phần mềm KJTECH - Korea Tải về  03-09-2020 
40 Hướng dẫn sử dụng máy thẻ từ Soyal AR-725H Tải về  03-09-2020 
41 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý phòng GYM Tải về  03-09-2020 
42 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công Kobio F19 Tải về 03-09-2020 
43 Hướng dẫn lắp đặt máy đọc thẻ Soyal AR-721H Tải về 03-09-2020 
44 Tải HDSD phần mềm ZKBiotime 8.0 Tải về  17-08-2021 
45 Tải HDSD phần mềm ZKBiotime bản APP Mobile Tải về   17-08-2021  
46  Tải HDSD phần mềm ZKBiosecurity bản APP Mobile Tải về   17-08-2021  
 47 Tải HDSD phần mềm quản lý khóa khách sạn ZKBiolock Tải về   17-08-2021  
48 Tải HDSD phần mềm ZKBiosecurity Tải về 17-08-2021
49 Tải HDSD và lắp đặt máy chấm công vân tay ZKTeco TA939 Tải về 17-08-2021
50 Tải HDSD cách lắp đặt cổng dò kim loại ZK-D3180S Tải về 17-08-2021
SDK
44 SDK đầu đọc vân tay Secugen Hamster Pro 20 Tải về 05-03-2021

 

Loading...
back to top