icon hotline Hà Nội: 0936.318.139 / Đà Nẵng: 0936.322.639 / HCM: 0936.017.939

Phần mềm quản lý bán vé tự động cho khu vui chơi

 

Phần mềm quản lý bán vé tự động cho khu vui chơi

Mã sản phẩm: 1342

Liên hệ  

(Giá trên chưa bao gồm VAT 10%)

LIÊN HỆ MUA HÀNG

HÀ NỘI ĐÀ NẴNG HCM
0936.318.139
0936.322.639
093.601.7939

MÔ TẢ CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM BÁN VÉ VÀ KIỂM SOÁT RA VÀO

1/ CHỨC NĂNG BÁN VÉ DÀNH CHO NHÂN VIÊN BÁN VÉ

Khách lẻ

 • Chọn loại vé để bán
 • Nhập % giảm giá (nếu có)
 • Nhập số tiền khách đưa
 • In bill tính tiền
 • Xuất vé và trả lại tiền thừa (nếu có)
 • Vé in ra có mã Qr Code do hệ thống tự sinh theo quy ước của người quản trị hệ thống khai báo
 • Mỗi khách hàng là một vé
 • Vé có tên loại vé (người lớn, trẻ em,...), giá tiền
 • Ngày tháng phát hành, quầy số
 • Bill số
 • Các thông tin khác

Khách đoàn

 • Chọn nguồn khách
 • Chọn loại vé để bán
 • Nhập % giảm giá (nếu có)
 • Nhập số tiền khách đưa
 • In bill tính tiền
 • Xuất vé và trả lại tiền thừa (nếu có)
 1. Vé in ra có mã Qr Code do hệ thống tự sinh theo quy ước của người quản trị hệ thống khai báo
 2. Mỗi khách hàng là một vé
 3. Vé có tên loại vé (người lớn, trẻ em,...), giá tiền
 4. Ngày tháng phát hành, quầy số
 5. Bill số
 6. Các thông tin khác

Đổi vé, hoàn vé: áp dụng trong trường hợp khách hàng mua sai loại vé và phải đổi lại. Khi đó sẽ có 2 trường hợp, khách mua với giá trị cao hơn hoặc mua với giá trị thấp hơn vé cần đổi. Khi đó nhân viên quầy vé sẽ thực hiện đổi vé cho khách và thu thêm hoặc hoàn lại tiền thừa tương ứng với phần chênh lệch giữa vé mua trước đó.

 • Khi thực hiện yêu cầu đổi vé, hoàn vé: nhân viên quầy vé sẽ nhận lại vé khách đã mua và sử dụng thiết bị kiểm tra vé để check, các vé được kiểm tra là hợp lệ sẽ được cập nhật vào phần mềm và cho phép nhân viên nhân viên bán vé thực hiện chức năng hoàn vé. Nếu khách muốn đổi sang loại vé khác, phần mềm sẽ có chức năng đổi vé và cho phép nhân viên bán vé chọn loại vé mới để đổi sang. Số tiền của vé hoàn lại được hiểu là số tiền khách đưa, chênh lệch giữa số tiền khách đưa và phải thu sẽ là số tiền khách phải trả hoặc số tiền nhân viên bán vé phải trả lại cho khách.
 • Trường hợp khách không có nhu cầu đổi sang loại vé khác thì phần mềm có chức năng hoàn vé và nhân viên bán vé sẽ trả lại số tiền khách đã mua tương ứng với số lượng vé hoàn lại.
 • Những vé đã đổi hoặc hoàn lại sẽ không có giá trị sử dụng để đi qua cửa. Mỗi vé chỉ có giá trị sử dụng một lần và hoàn một lần.

Xuất vé đối với khách đặt trước thông qua bộ phận kinh doanh

 • Đối với những đoàn khách đặt trước, khi tới quầy vé làm thủ tục nhận vé, nhân viên bán vé sẽ check mã đặt vé và thực hiện việc xuất vé cho khách theo quy trình.
 • Nếu khách mới chỉ đặt cọc một phần, nhân viên bán vé sẽ yêu cầu khách thanh toán nốt số tiền còn lại, sau đó in bill tính tiền và in vé cho khách.
 • Khách có thể mua thêm hoặc điều chỉnh số lượng vé ít hơn so với số lượng đăng ký ban đầu.
 • Vé phải được xuất theo đúng ngày đăng ký sử dụng trước đó.

In lại vé: chức năng in lại vé được sử dụng trong trường hợp máy in thiếu giấy hoặc máy in bị hỏng khi đang in vé cho đoàn có số lượng lớn. Vé in lại sẽ có thêm thông tin ‘Vé in lại’. Nếu vé in lại không phải dùng trong trường hợp hết giấy hoặc lỗi vé thì vé in lại sẽ không sử dụng được khi đi qua cửa kiểm soát nếu vé lượt 1 in ra đã qua cửa. Trường hợp vé in lại qua cửa kiểm soát trước thì vé in lượt 1 sẽ không qua cửa được và có thể check lại vé để biết nguyên nhân. Cho phép in vé theo số thứ tự cần in mà không cần in lại toàn bộ vé của đoàn.

 • Nhập số bill, chọn loại vé cần in lại, nhập số vé từ số .... tới số

2/ CHỨC NĂNG BÁN VÉ DÀNH CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nhân viên kinh doanh tại văn phòng công ty có thể thực hiện việc đặt vé cho các đoàn khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại các điểm bán vé qua mạng internet. Các chức năng bao gồm

 • Khai báo nguồn khách
 • Khai báo nhóm nguồn khách
 • Tạo yêu cầu đặt vé
 1. Chọn nguồn khách
 2. Người liên hệ, số điện thoại, email
 3. Chọn loại vé, nhập số lượng vé
 4. Nhập % giảm giá
 5. Nhập ngày sử dụng dịch vụ
 6. Nhập số tiền khách đặt cọc, hình thức đặt cọc (CK, tiền mặt)
 7. In xác nhận đặt vé hoặc kết xuất ra file PDF để gửi cho khách.
 • Danh sách booking (chức năng lọc và tìm kiếm)
 • Danh sách nguồn khách

3/ CHỨC NĂNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN SOÁT VÉ TẠI CÁC ĐIỂM VUI CHƠI

 • Chức năng này phục vụ cho việc thống kê số lượng khách sử dụng dịch vụ tại các điểm vui chơi. Nhân viên soát vé sẽ sử dụng thiết bị scan qrcode để đọc mã dịch vụ. Mỗi lần đọc hệ thống sẽ tính là một lượt khách vào chơi.
 • Mã qrcode có giá trị sử dụng trong ngày mới được tính lượt chơi.
 • Mã qrcode không có giá trị sử dụng sẽ không được thống kê số lượt chơi trong ngày.

4/ CHỨC NĂNG DÀNH CHO QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

 • Ngoài việc sử dụng chức năng của bộ phận bán vé, bộ phận kinh doanh. Người quản trị hệ thống còn có các nhóm chức năng khác, bao gồm:
 • Khai báo loại vé
 • Khai báo vé
 1. Vé sử dụng theo ngày và từ ...h đến ...h
 • Khai báo quầy vé
 • Khai báo mã Qr code sử dụng trên hệ thống, mã Qr code in trên vé là duy nhất và không được trùng lặp.
 • Khai báo % giảm giá, thời gian áp dụng và loại vé áp dụng.
 • Khai báo nhóm quyền
 • Khai báo thông tin tài khoản sử dụng: Mỗi nhân viên sẽ có một tài khoản riêng, không sử dụng chung, trường hợp nghỉ sẽ khóa tài khoản lại và tạo tài khoản cho người mới.
 • Kiểm tra vé
 1. Sử dụng để kiểm tra thông tin của vé, tra cứu thời gian in vé, người in, và thời gian sử dụng của vé, nếu vé chưa được sử dụng thì trạng thái sẽ là chưa sử dụng, nếu đã sử dụng thì trạng thái sẽ là đã sử dụng kèm thời gian sử dụng.

5/ HỆ THỐNG BÁO CÁO DÀNH CHO BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁC BỘ PHẬN

 • Báo cáo doanh thu và số lượng vé bán
 1. Loại vé
 2. Điểm bán vé
 3. Quầy vé
 4. Nhân viên bán vé
 5. Theo thời gian
 6. Hoàn vé, người thực hiện
 7. Nguồn khách hàng (khách lẻ, khách đoàn)
 8. Biểu đồ so sánh các ngày trong tháng tại điểm bán vé
 9. Biểu đồ so sánh các tháng trong năm tại điểm bán vé
 • Báo cáo thống kê khách đi qua cổng kiểm soát kết hợp biểu đồ phân tích
 1. Trong ngày (theo thời điểm, lũy kế đến cuối ngày)
 2. Trong tháng (từng ngày trong tháng)
 3. Trong năm (từng tháng trong năm)
 4. Loại vé qua cửa
 5. Điểm kiểm soát
 • Báo cáo thống kê lượng khách vào chơi tại các điểm vui chơi
 • Báo cáo sử dụng phần mềm
 • Báo cáo thay đổi, chính sửa hóa đơn
 • Báo cáo thống kê vé in lại

6/ KẾT NỐI HỆ THỐNG CỬA KIỂM SOÁT

 • Cửa kiểm soát có chức năng đọc vé và thực hiện lệnh cho phép mở cửa (đối với vé hợp lệ được in ra từ hệ thống) hoặc không mở cửa (đối với vé không hợp lệ, vé giả mạo hoặc vé hết giá trị sử dụng)
 • Đếm lượt qua cửa theo từng loại vé và tổng hợp dữ liệu để lên báo cáo
 
Loading...
back to top