Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco T1

Trạng thái: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Face Capacity 1,000(Optional 3,000)
Fingerprint Capacity 1,000(Optional 3,000)
Card Capacity 1,000(Optional 3,000
Transactions 150,000