Máy kiểm soát ra vào dùng khuôn mặt vân tay ZKTeco SenseFace 4A

Trạng thái: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ

Fingerprint Template Capacity: 8,000 (1:N) (Standard)
Face Template Capacity: 6,000 (1:N) (Standard)
Card Capacity: 8,000 (1:N) (Standard)
User Capacity: 8,000 (1:N) (Standard)
Transaction Capacity: 200,000 (1:N)