Danh sách các phần mềm

STT Nội dung Tải về
PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỪ XA
1.1
Teamviewer
1.2
Ultraviewer
PHẦN MỀM CHẤM CÔNG
2.1
Phần mềm chấm công TAS ERP.NET 2014
2.2
Phần mềm chấm công Wise Eye On39 (bản không khóa phím)
2.3
Phần mềm chấm công Mitaco 5
2.4
Phần mềm chấm công ZKTime 5
2.5
Phần mềm ZKBiotime
PHẦN MỀM KIỂM SOÁT RA VÀO
3.1
Phần mềm kiểm soát ra vào ZKAccess
3.2
Phần mềm kiểm soát ra vào SmartTas
3.3
Bộ cài SQL Sever 1
3.4
Bộ cài SQL Sever 2
3.5
Phần mềm ZKBioAccess IVS
PHẦN MỀM KIỂM SOÁT THANG MÁY
4.1
Phần mềm kiểm soát thang máy Soyal 701 Client
4.2
Phần mềm kiểm soát thang máy Soyal 701 Sever
SDK/API THIẾT BỊ
5.1
Driver đầu đọc Pegasus UHF-201
5.2
SDK Linux đầu đọc ZKTeco SLK20R và SLK20M
5.3
SDK Window đầu đọc ZKTeco SLK20R và SLK20M
5.4
Driver cho đầu đọc thẻ HID Omikey 1021, 3021, 3121, 5022, 5023, 5122, 5422, 5025, 5127 Mini, 5127 Reader Core, 5427 G2 , 6121
5.5
SDK đầu đọc thẻ NFC ACS ACR1252U-M1
5.6
USB Driver cho đầu đọc thẻ từ RFID China Reader - CR208U, CR522AU
5.7
SDK ACR123U
5.8
SDK ACR1311
5.9
SDK cho đầu đọc vân tay usb Zkteco ZK4500,ZK7500,ZK8500,ZK9500
5.10
SDK cho máy chấm công Ronald Jack
TÀI LIỆU KĨ THUẬT
6.1
Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển trung tâm SAP100/200/400
6.2
HDSD phần mềm ZKBiolock
6.3
HDSD phần mềm ZKBiosecurity
6.4
HDSD phần mềm ZKBiotime 8.0
MỘT SỐ PHẦN MỀM HỖ TRỢ KHÁC
7.1
Bộ chạy Vietkey 2000
7.2
Bộ cài Font
7.3
Bộ cài Dotnetfx35
7.4
Bộ cài Dotnetfx20